Organisasjonsplan

HJJK's organisasjonsplan vedtattÅrsmøtet 07.02.2006 og referer til Lover og vedtekter for HJJK § 11 pkt 9. 

Det er kun Leder og Kasserer vervet i organisasjonen som skal være navngitt ihht lovverket.

De andre kan navngis. HJJK vil kunngjøre navn på alle verv i styret etter hvert Årsmøte. Årsmøtet er HJJK's øverste organ. • Årsmøtet
 •  Styret
  • Leder
  • Nestleder
  • Styremedlemmer (1 Barn og Ungdoms repr.)
  • Varamedlemmer
  •  Administrasjon
   • Kasserer
   • IT ansvarlig
   • Sekretær
   • Matrialforvalter
  •  Sportslig Komite
   • Leder
   • Hovedtrener / Faglig ansvarlig
   • Trener reprensentant
   • Medlems reprensentant
   •  Trenere
    • Hovedtrener Voksne
    • Hovedtrener Barn og Ungdom
    • Trenere
    • Hjelpetrenere
   •  Graderingskomite
    • Dan gradert medlemmer
    • Trenere
   •  Kurs og Konkurranse komite
    • Leder
    • Dommere
    • Sekretæriat
   •  Medlemmer
    • Æresmedlemmer
    • Barn og Ungdom
    • Voksne
    • Støttemedlemmer
    • Sponsorer
   •  Sosial Komite
    • Leder
    • Medlemmer
    • Deltagere på arrangementerPrinter vennlig forhåndsvisning

Antall treff: 1034683 - Sist oppdatert: 24.08.2017 av ed - Webmaster: Big1 - Powered by Subdreamer - Dine treff: 1