ForsidenFacebookArtiklerMedlemmerProdukterBildegalleri
Artikler
Årsmøte 2017
ed - 13.02.2017

Saksliste for årsmøte 2017


Innkalling Saksliste Årsmøte I Haugesund Ju

Jutsuklubb Man. 20.02. Kl 18.00 Lotheparken

Hest Bomberommet.

Godkjenne de stemmeberettige.

Godkjenne innkallingen å saksliste.

Velge møte leder,sekretær, 2,rep til å undertegne

protokollen.

Behandle HJJK,s Årsmelding.

Behandle HJJK,s Regnskap i rev,stand.

Fastsette medlemskontigent,trener styre honorarer.

Vedta HJJK,s Budsjett evnt,uttak sparekonto.

Behandle HJJK,s Organisasjonsplan.

Forta følgende valg.

Leder,nestleder.

3,stk styremedlemmer og 2,stk varamedlemmer.

Event, Øvrige valg i henhold til Oraganisasjonsplan.Eks,revisor

sportslig komite.

Valgkomite for neste årsmøte. Medlemmer til styret velges

enkeltvis. Ved valgene skal det velges representanter fra

begge kjønn. I grupper,råd og utvalg m.v som består av 2,

eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIF,s lov 2-11.

Budsjettforslag 2017. Inntekter.Utgifter.Balanse.

Markedsføring/anonsering. 0,00.- 20,000.- -20,000.-

NKF/NOK 70,000.- 50,000.- 20,000.-

Matriel. 110,000.- 50,000.- 60,000.-

Vask. 0,00.- 6,000.- -6,000.-

Kopervik Drift. 0,00.- 95,000.- -95,000.-

Hgsd,idrettsråd. 30,000.- 0,00.- 30,000.-

Diverse. 5,000.- 30,000.- -25,000.-

Utstyr. 0,00.- 65,000.- -65,000.-

Sportslig. 15,000.- 100,000.- -85,000.-

Grad,kontigenter. 50,000.- 0,00.- 50,000.-

Medlemskont. 280,000.- 0,00.- 280,000.-

Kontoregulering 100,000.- 100,000.- 0,00.-

Vedlikehold Hest. 0,00.- 60,000.- -60,000.-

Totalt. 670,000.- 576,000.- 94,000.-

Innkomne Saker.

Norges Kampsport forbund Ju Jutsuseksjonen har vedtatt å

øke kontigenten med 10.-kr pr medlemm. Derved legger

styret frem for Årsmøte heving av kontigenten for

medlemmene i HJJK 15.-kr. Samt 5.-kr i medlemshonorar sats

for Trenerne.

Sak/saker. Fra Henriette Selnes.

1. Alle som graderer/partier skal stå oppført i årsrapporten

slik at det er samsvar mellom utbetalling og reel

gjennomføring. Alle hjelpetrenerne skal stå i årsrapport.

samme sikring for de.

Svar.

Graderinger behandles i sportslig ledelse der hver trener

ansvarlig må ha en plan for sin gruppe/elev.

Utbetallingene blir gjort ut fra innrappotering å i

samsvar med I Zettle å ligger fremme ved Årsmøte. Å

styret ser ikke grunnlag for å ta alle detaljene i dette

med iårsrapporten.

2.Alle ledere-toppen,nettsjefen og sportslig leder velges

for maks 2,år om gangen. Så må vedkommende ut av

styret/ene for et år.Dette med å sikre at flere i klubben

kan bidra og dermed få flere som ønsker å påta seg verv.

Dette er noe som de fleste små ideelle organisasjoner å

klubber praktiserer med stort hell.

Svar. Styret holder seg til NKF,s retningslinjer når det

gjelder valg.

3 Nettsiden foreslås legges ned.

Svar. Vortering på styrevedtak. 3,mot en stemme for å

beholde hjemmesiden. Men den blir gjort om til en ren

innformasjonsside uten redigering.

4 Det som også savnes er en plan for gradringer. Det ser

ut som det er tilfeldig hvor langt hver elev må gå med

hvert belte. Det bør være en plan.

Svar. Saken sende videre til Sportslig Ledelse

Fra Elisebeth Diaz.

Oppussing av garderober i Bomberommet Hest.

Svar. Styret er posetiv til det å kan sette i gang så snart

som mulig.

Innstilling fra Valg nemda.

John Arild Birkeland Takket ja til gjenvalg 2017. Leder.

Audun Jørgensen. Takket nei til gjenvalg 2017.

Geir Arne Økland. Takket nei ti gjenvalg 2017.

Elisabeth Diaz. Takket ja til gjenvalg 2017.

Randi Munthe. Takket ja til gjenvalg 2017. Som vararep.

Leif Gunnar Økland Takket ja til gjenvalg 2017. Som

styrerep.

Elin Munthe. Takket ja til Gjenvalg 2017. Som vara rep.

Valgkomite sin innstilling for styret 2017.

Leder John Arild Birkeland. Motkandidat

Henriette Selnes.

Nest Leder. Elisabeth Diaz. Motkandidat hvis ikke valgt

som leder. Henriette Selnes.

Styrerep. Henriette Selnes.

Styrerep. Leif Gunnar Økland.

Styrerep. Jan Erik Lærum.

Vararep. Randi Munthe.

Vararep. Karl Vegard Hansen.

For HJJK.

John A Birkeland Styreleder.


Kommentarer Kommentarer (0)
Printer vennlig forhåndsvisning

Informasjon om oss
Les artikkelen på denne siden. Kontakt oss!
Om oss
Treningstider HJJK
Finn oss på kartet
Det er avsatt midler i budsjettet til å støtte medlemmer som vil reise på stevne, dommerkurs etc. Søknadskjema for støtte

Antall treff: 1034665 - Sist oppdatert: 24.08.2017 av ed - Webmaster: Big1 - Powered by Subdreamer - Dine treff: 1